Home » Game Info » Bar System

Bar System

Bar adalah tempat dimana para Ninja berkumpul, dan berinteraksi. Dalam Bar ini, kamu dapat bertemu Ninja-Ninja yang terkenal dan juga kuat. Pergilah ke Bar, temui Ninja-Ninja tersebut, ajaklah mereka untuk bergabung kedalam Team milikmu.

AnkoUnnamed QQ Screenshot20130904111349

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58